Waarvoor dient het medisch onderzoek?

Studenten die niet medisch geschikt zijn om te varen, kunnen stage lopen als student aan boord maar de stage wordt slechts erkend als vaartijd (nodig voor promoties), indien zij bij het afstuderen medisch geschikt zijn om te varen.
Bij het eerste medisch onderzoek wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kandidaat tot een volledige loopbaan; indien een aandoening dit niet toelaat wordt de student hierover geadviseerd.

Welke voorafgaande wiskundekennis is vereist?

Het grootste deel van de cursus wiskunde in beide opleidingen aan de HZS is gewijd aan de differentiaal- en integraalrekening, een onderwerp dat al uitgebreid behandeld wordt in secundaire opleidingen met een eerder wetenschappelijk of wiskundig programma (zoals Industriële Wetenschappen in het TSO en de pool wetenschappen of wiskunde in de laatste 2 jaar van het ASO). Studenten die een dergelijke richting gevolgd hebben zijn meestal voldoende voorbereid om de cursus wiskunde met succes te kunnen volgen.

Het KTA Zwijndrecht-Cenflumarin biedt een bijscholing wiskunde aan voor leerlingen van de derde graad. Interesse, neem dan contact op met het KTA Zwijndrecht-Cenflumarin (kta.zwijndrecht@g-o.be).

Moet er een toelatingsproef worden afgelegd?

Neen, een toelatingsproef is niet meer vereist. Het volstaat om over de juiste diploma’s of getuigschriften te beschikken om de studies aan te vatten.

Heeft de Hogere Zeevaartschool een internaat?

Neen, de hogeschool beschikt niet meer over een internaat.
Studenten die in Antwerpen een kot zoeken kunnen terecht bij Kotweb.
Dit is een dienst aangeboden in het raam van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.

Is er een leeftijdsgrens?

Neen, er is geen leeftijdsgrens om aan de Hogere Zeevaartschool te studeren.