Volwassenenonderwijs ← terug

De vragen over de werking van de opleidingen van het CVO Deurne en het CVO DE AVONDSCHOOL Oostende zijn samengebracht. De CVO’s geven modules in avondonderwijs.

De VDAB geeft modules in dagonderwijs.

VDAB Zeebrugge

Hoe is de opleiding opgebouwd?
De opleidingen zijn onderverdeelt in trajecten. Elk traject bestaat uit verschillende modules telkens met een tijdsduur tussen 1 tot 3 weken.

Naar waartoe leiden de opleidingen?
De opleidingen die georganiseerd worden in het maritieme centrum van de VDAB te Zeebrugge leiden tot erkende STCW certificaten die toelaten om een functie binnen de zeevaart uit te oefenen.

Is de opleiding voor iedereen toegankelijk?
De opleidingen bij de VDAB zijn toegankelijk voor werkzoekenden.
Er worden ook bijscholing aan werknemers georganiseerd op vraag van werkgevers uit de maritieme sector.
Indien ik bij een andere onderwijsinstelling al een aantal modules heb gedaan, kan ik dan vrijstelling krijgen voor een aantal vakken?
Wanneer je een kopie bezorgd van je gevolgde opleidingen, dan bekijkt het team van instructeurs en consulenten voor welke vakken je een vrijstelling kan krijgen.

Wat is het slaagpercentage die men dient te behalen om te slagen?
Na elke module volgt er een examen. Om te slagen moet je 60% behalen.

Zijn er wachtlijsten?
Ja, daarom raden wij de cursisten aan om tussen de modules interimarbeid uit te oefenen.