Kapitein ter lange omvaart ← terug

De kapitein van een schip voert het gezag en draagt de verantwoordelijkheid over het schip, zijn bemanningsleden en eventuele bezoekers. Hij (of zij!) heeft de leiding over de dekofficieren en coördineert de besturing, bepaalt de reisroute, zorgt voor de maritieme communicatie en beheert de lading.

Na de studies begin je als aspirant-officier en kun je door het opbouwen van minimum 36 maanden vaartijd en het uitoefenen van de functies van derde, tweede en eerste officier, opklimmen, tot kapitein.

Andere jobs