Sleepvaart & Offshore ← terug

Assisteren op de zeven wereldzeeën, bemanningen redden, schepen bergen, stranden tegen verontreiniging beschermen… Sleepvaart & offshore is een avontuur op zich.

Ook bij de olie- en gaswinning op zee (offshore-industrie) spelen deze schepen een belangrijke rol. Voor het wereldwijd transporteren van kraaneilanden worden bijvoorbeeld ‘anchor handlers’ en ‘diving support vessels’ ingezet, die met hun getrainde crew en duikers de meest complexe opdrachten uitvoeren.
Van onze eigen Noordzee tot de Golf van Mexico, Afrika of het Verre Oosten, voor sleepvaart & offshore is geen opdracht te ver. Voel je je aangesproken door die unieke combinatie van vrijheid en innovatie, dan is een carrière in deze sector zeker iets voor jou.

De samenstelling van de bemanning van sleepboten die op volle zee werken (voor de offshore-industrie) is te vergelijken met deze op een koopvaardijschip, dus een internationaal gezelschap. Op sleepboten die op de Schelde en voor de kust werken bestaat de bemanning slechts uit een kapitein, een machinist en een matroos.

  • extra info

Andere sectoren