Opleidingen secundair onderwijs hoger onderwijs volwassenenonderwijs

SYNTRA Midden-Vlaanderen

SYNTRA Midden-Vlaanderen organiseert drie maritieme binnenvaartopleidingen:
- Matroos Binnenvaart
- Schipper Binnenvaart
- Binnenvaartondernemer

Dankzij de opleiding matroos kan je je grondig voorbereiden op het Federaal Examen Matroos Binnenvaart.

De opleiding Schipper helpt je te slagen in het examen vaarbewijs A of B bij de Federale overheid, in geval je niet veel kans krijgt zelf een binnenschip te besturen. Ook geeft deze opleiding recht op vaartijdvermindering als matroos.

De opleiding binnenvaartondernemer is erkend door de Federale overheid en laat je toe je te vestigen als organisator van vervoer over de binnenwateren.

Deze opleidingen lopen in afstandsonderwijs via e-learning. Op geregelde tijdstippen is er mogelijkheid praktijk te doen (bijvoorbeeld in de simulator LeNa), alsook face-to-face contact te hebben met de coach. Een belangrijk voordeel van deze online opleiding is dat deze op elk moment kan worden aangevat.
De begeleidende coach is gedurende de volledige opleiding te contacteren via mail en/of telefoon.

De lessen kunnen op een eigen tempo en op momenten dat het de cursist best past, verwerkt worden. Voor de opleidingen matroos en binnenvaartondernemer is er geen vooropleiding vereist. Om te kunnen inschrijven voor schipper is het noodzakelijk dat de kandidaat voldoende vaartijd als matroos kan aantonen via het dienstboekje.

De opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met Promotie Binnenvaart Vlaanderen en maken ook gebruik van de kennis en infrastructuur van Campus Leerhaven te Antwerpen.

SYNTRA Midden-Vlaanderen heeft zijn hoofdzetel te Sint-Niklaas.
De binnenvaartopleidingen worden gestuurd vanuit Campus Leerhaven.
Hier bevindt zich ook de binnenvaartsimulator LeNa (met zijn radarsimulatoren), die tevens kan afgehuurd worden voor specifieke on-demand binnenvaart opleidingen.

Voor welke beroepen?

matroos binnenvaart & schipper binnenvaart & binnenvaartondernemer

Wie kan er terecht?


De opleiding Matroos Binnenvaart richt zich tot beroepsactieve volwassenen die zich willen herscholen.


De opleiding Schipper Binnenvaart richt zich tot matrozen, met voldoende vaartijd die zich vrder willen scholen tot schipper.

De opleiding Binnenvaartondernemer is toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 18 jaar.

Hoe lang duurt de opleiding?

Je kan de lessen één na één op eigen tempo verwerken en instuderen.
Er wordt een tijdslimiet gesteld, waarbinnen je de opleidingen zeker kan afwerken.

Leertijd: Matroos Binnnenvaart & Matroos Motordrijver Binnenvaart

Syntra biedt een opleiding aan voor jongeren die via de leertijd op een praktijkgerichte methode het beroep van matroos motordrijver binnenvaart willen aanleren. Deze jongeren vanaf 16 jaar (en minder dan 25 jaar) kunnen via het gecombineerd leren en werken zich voorbereiden op het federaal examen. 
Het principe is één dag les, gevolgd door 4 dagen praktijk aan boord.

Gemiddelde duur van de opleiding

Na 2 jaar krijgt men het certificaat van matroos binnenvaart, na 3 jaar het certifcaat van matroos-motordrijver.

Syntra Sint-Niklaas

Meer info?

Syntra Midden-Vlaanderen
Campus Leerhaven

Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen

Tel.: 03 570 97 30

jan.lybeert@syntra-mvl.be
www.syntra-mvl.be