Opleidingen secundair onderwijs hoger onderwijs volwassenenonderwijs

VDAB Zeebrugge

In het maritiem competentiecentrum van VDAB Zeebrugge kan je via praktijkopleidingen internationaal erkende certificaten behalen (volgens de zogenaamde STCW 95-normen) zowel op vlak van navigatie, machinekamer, communicatie, safety als security. Via moderne vaarsimulators kan je er vaarervaring opdoen, zodat je bij je keuze van een maritiem beroep de juiste koers vaart!

Voor welke beroepen?


Als je met succes de vereiste opleidingsmodules hebt gevolgd, bekom je een STCW-95 erkend certificaat, dat je de mogelijkheid biedt om een job uit te oefenen aan dek van schepen tot 500 BRT (kustvaart), van matroos tot wachtoverste (2e/3e officier).
Als je de richting machine volgt kan je de functie van officier-werktuigkundige uitoefenen aan boord van schepen met een vermogen groter dan 750 KW.

Wie kan er terecht?

Zowel werkzoekenden, na een screening en vooropleiding, als werknemers van maritieme bedrijven (zoals de baggersector en de sleepvaart) kunnen intekenen op het modulaire opleidingsaanbod.

Hoe lang duurt de opleiding?


Je kan kiezen uit een modulair opleidingsaanbod, met een tijdsduur die varieert tussen 1 week en 3 weken per module. Mits je slaagt in de examens waarmee iedere module wordt afgesloten, kan je in 9 weken het certificaat behalen van officier hoofd van wacht op de brug. De opleiding in de machinekamer bestaat uit 7 modules van in totaal 22 weken.

VDAB maritieme opleidingen

Meer info?

VDAB Zeebrugge

L. Blondeellaan 9

B-8380 Zeebrugge

Tel.: 050 59 03 13

Fax: 050 59 03 29
www.vdabmaritiem.be

Voor meer info over opleidingen binnenvaart vind je op de website Promotie Binnenvaart.