Opleidingen secundair onderwijs hoger onderwijs volwassenenonderwijs

Hogere Zeevaartschool Antwerpen

De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen (HZS) is de enige hogeschool in België die opleidingen aanbiedt in de nautische wetenschappen (bachelor en master) en in de scheepswerktuigunde (bachelor). Daarom worden deze opleidingen, in afzonderlijk departementen, zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven. 
Beschouw de HZS gerust als de universiteit voor maritieme opleidingen.

Voor welke beroepen?


De HZS biedt een opleiding afgestemd op twee carrières. Eerst is er een loopbaan op zee als koopvaardijofficier, waarbij je tot kapitein-ter-lange-omvaart of hoofdwerktuigkundige kunt opklimmen. Je kan uiteraard deze functies ook uitoefenen in de kleine handelsvaart, de baggervaart en de sleepva art & offshore.
Nadien kan je aan de wal in alle maritieme sectoren terecht, heel vaak in leidinggevende of managementfuncties: in de koopvaardij, de baggervaart, de sleepvaart, de havenbedrijven, bij de Vlaamse overheid (o.a. in het loodswezen), in het onderwijs, bij rederijen, agenturen en stouwerijen, bij classificatiemaatschappijen… noem maar op.

Wie kan er terecht?

De inschrijvingsvoorwaarden zijn te vergelijken met die voor elke hogere onderwijsinstelling: om de lessen aan te vangen moet je minimaal een gehomologeerd getuigschrift van het secundair onderwijs (of gelijkwaardig) voorleggen. Een toelatingsexamen is niet nodig maar wel een medisch onderzoek om te bepalen of je na de studies een carrière op zee kan uitbouwen.

Hoe lang duurt de opleiding?

Drie of vier jaar, naargelang de richting die je volgt. De afdeling Dek (nautische wetenschappen) bestaat uit twee cycli: na drie jaren behaal je het bachelordiploma en na een tweede cyclus van één jaar ben je master. De afdeling Machine (scheepswerktuigkunde) bestaat uit één cyclus van drie jaren en leidt tot een professionele bachelor.

gebouw Hogere Zeevaartschool simulato rHogere Zeevaartschool les Hogere Zeevaartschool waterpret Hogere Zeevaartschool simulator Hogere Zeevaartschool

Meer info?


Hogere Zeevaartschool

Noordkasteel Oost 6

B-2030 Antwerpen

Tel.: 03 205 64 30

Fax: 03 225 06 39
info@hzs.be
www.hzs.be