Opleidingen secundair onderwijs hoger onderwijs volwassenenonderwijs

Koninklijk Werk IBIS Bredene

Het Koninklijk Werk IBIS biedt onderdak en opleiding aan kinderen en jongeren tussen zes en zestien jaar die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De onderwijsinstelling verschaft lager onderwijs en de eerste twee graden van het maritiem technisch secundair onderwijs. Alle leerlingen verblijven in het internaat dat totaalzorg aanbiedt en ook in weekends en vakanties opvang verzorgt.
In de eerste graad van het secundair onderwijs krijg je een basisopleiding. In de tweede graad volg je de richting Maritieme Technieken Dek.

Voor welke beroepen?

Aangezien IBIS slechts de eerste twee graden van het secundair aanbiedt, moeten de leerlingen hun studies voortzetten aan het Maritiem Instituut Mercator in Oostende of het KTA Zwijndrecht (Cenflumarin). Voor de beroepen die zij na beëindiging van de studies aldaar kunnen uitoefenen verwijzen we naar de tekst over deze scholen.

Wie kan er terecht?

Prioriteit bij opname wordt steeds gegeven aan kinderen en jongeren met een grote zorgvraag. Weeskinderen, jongeren uit moeilijke sociale en familiale omstandigheden, jongens die probleemgedrag vertonen thuis en/of in de vroegere school, kinderen die lijden onder emotionele of sociale verwaarlozing.

Hoe lang duurt de opleiding?

Het maritiem technisch secundair onderwijs dat IBIS aanbiedt bestaat uit een eerste en tweede graad – Maritieme Technieken Dek – die elk twee jaar in beslag nemen.

gebouw IBIS les Hogere Zeevaartschool

Meer info?

Koninklijk Werk IBIS
Prinses Elisabethlaan 8
B-8450 Bredene
Tel.: 059 32 24 84
Fax: 059 32 26 82
kw.ibis@telenet.be
www.ibisschool.be